حال خویش

حال خویش

هق هق زنم بر حال خویش                                            سیلی براین احوال خویش

ای کاش که پروردگار                                                                                             می برد ما را آن زمان

ما هرچه را خواهیم ز او                                                                                                             گوید که خیر تو مباد

آیا که ماندن این چنین                                                                                       بر خیر ما بود ای خدا

سرگشته و حیران شدم                                                                             آواره دوران شدم

آه از فراق آن زمان                                                                بیگانه دوران شدم

اشکم شده غمخوار من                                                                            آهم شده همراه من

             سوزم شده در مان من                                                                                    یاد رفیقان یار من

     ای کاش قربیلت خدا                                                      سوراخ می بود آن زمان

رد می شدیم ما هم زآن                                                                   با خیل خوب عاشقان

اشک از فراق آن زمان                                                  گردد روان در هر مکان

ای وای از بار گران                                                             مانده است بر ما آن زمان

خود گو که جرم ما چه بود                                                                     از این و آن ، از هر چه بود

سستی اگر از ما ببود                                                                                                                            مر تو خدایی را نبود

آخر کریمی آن توست                                                               ونه غفوری مال توست

من خود شکایت دارمی                                                                                           از تو خدای لایزال

گر ما ببودیم ناتوان                                                                                                        خود آفریدی ای خدا

با این همه شرح فراق                                                                              دست بر نداریم رب ناز

ما را رسان آن کاروان                                                                               آن خیل خوب عاشقان

5/مهر/1381

/ 1 نظر / 26 بازدید
خاکی

سلام و خدا قوت. ممنون كه سر زديد. اگر مقداري در مورد زندگي اين شهيد نحوه شهادت و... بفرماييد ممنون مي شوم.[گل]