دوست دارم در رهت قربان شوم

دوست دارم در رهت قربان شوم

ابرهیم واسمعیل با هم شوم

بر خودت مولا قسم این حرف نیست

سرخوشی از وعده هایت هم نیست

من خودت را می خواهم ای عزیز

من مریضم ، من مریضم ، من مریض

6/مهر/1381

/ 1 نظر / 20 بازدید