دست نوشته ای از شهید(دو ماه قبل از شهادت)

الو،سلام منزل خدا.

این منم مزاحمی که آشناس.

مکرر اینشماره در دل گرفته ام.

ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صدا.

شما که گفته ای نزد دل شکسته ام.

چندیس دل شکسته ام.

خود چاره ای نما.

٢٣/٧/١٣٨٨

/ 1 نظر / 26 بازدید
یک فامیل

آقارضا خیلی ارادت داریم