# شعر

حال خویش

حال خویش هق هق زنم بر حال خویش                                            سیلی براین احوال خویش ای کاش که پروردگار                                                                                             می برد ما را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید